Gói dịch vụ và Biểu giá

Chọn biểu giá phù hợp với bạn nhất!

Gói Premium

Getcontact Premium

Tìm hiểu xem ai đã xem thẻ của bạn.

$7.99/tháng
BẮT ĐẦU
 • Loại bỏ quảng cáo
 • Tìm hiểu những ai đã xem tag của bạn
 • Xem ai truy vấn số của bạn
 • Thêm huy hiệu Premium vào hồ sơ của bạn
Premium Theo Năm

Hưởng mức giảm giá lớn bằng cách thanh toán theo năm.

$5.51/tháng

tổng cộng: $67.00

giảm giá %31
BẮT ĐẦU
 • Loại bỏ quảng cáo
 • Tìm hiểu những ai đã xem tag của bạn
 • Xem ai truy vấn số của bạn
 • Thêm huy hiệu Premium vào hồ sơ của bạn

Biểu giá

Chọn biểu giá theo nhu cầu tìm kiếm hằng tháng của bạn.

Biểu giá 1
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 100 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 10 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 10 / buwan
$15.80/tháng
Biểu giá 2
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 200 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 20 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 20 / buwan
$28.70/tháng
Biểu giá 3
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 300 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 30 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 30 / buwan
$39.99/tháng
Biểu giá 4
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 500 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 50 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 50 / buwan
$60.99/tháng
Biểu giá 5
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 700 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 70 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 70 / buwan
$73.99/tháng
Biểu giá 6
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 1000 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 100 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 100 / buwan
$96.49/tháng
Tarifa 7
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 1500 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 150 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 150 / buwan
$135.09/tháng
Biểu giá 8
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 2000 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 200 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 200 / buwan
$170.49/tháng
Biểu giá 9
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 2500 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 250 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 250 / buwan
$202.49/tháng
Biểu giá 10
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 3000 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 300 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 300 / buwan
$230.69/tháng

Bạn có muốn dùng một phiên bản mang tính cá nhân hơn của Getcontact không?

Bạn có thể tiếp tục sử dụng phiên bản cơ bản của Getcontact.

Bạn có câu hỏi nào không?

Gói Premium cho phép sử dụng Getcontact không có quảng cáo, xem ai đã xem thẻ của bạn, tùy chọn thêm huy hiệu cao cấp vào hồ sơ và thống kê tìm kiếm số điện thoại của bạn trong 3 tháng.

Biểu phí được thiết kế để cho phép bạn tăng giới hạn về thẻ và Điểm tin cậy và tìm kiếm số điện thoại. Bạn có thể chọn bất kỳ Biểu phí nào được thiết kế để sử dụng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp gói Premium và Biểu phí bất cứ khi nào bạn muốn.

Không. Bạn chỉ có thể mua gói Getcontact tại getcontact.com và trên ứng dụng iOS và Android chính thức của chúng tôi.

Có. Bạn có thể làm theo các bước sau để quản lý gói đăng ký: Cài đặt > Gói đăng ký > Quản lý

Bạn có thể thanh toán an toàn bằng thẻ tín dụng. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để thêm các phương thức thanh toán khác.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật cao nhất cho thông tin thẻ. Chúng tôi không lưu trữ hay xử lý bất kỳ thông tin nào liên quan đến tiền thanh toán của bạn. Tất cả các giao dịch và thông tin thanh toán của bạn đều được mã hóa bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn có thể đặt câu hỏi từ mục “Liên hệ với chúng tôi” mà bạn có thể tìm thấy trong trang “Khác” hoặc bạn có thể gửi e-mail cho chúng tôi qua support@getcontact.com