Các kế hoạch

Getcontact trở nên mạnh hơn rất nhiều nhờ có nhiều tính năng hơn! Hãy chọn gói dùng cho mục đích doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Getcontact Premium
Bắt đầu dùng gói Premium
đ 69000
/tháng
Getcontact Professional
Xem điểm tin cậy và nhiều thứ khác nữa
đ 119000
/tháng
Getcontact Enterprise
Dành cho các doanh nghiệp lớn hơn
Hỗ trợ API

Bạn có muốn dùng một phiên bản mang tính cá nhân hơn của Getcontact không?

Bạn có thể tiếp tục sử dụng phiên bản cơ bản của Getcontact.

Bạn có câu hỏi nào không?

Gói Premium sẽ cho phép bạn sử dụng một số tính năng của Getcontact có hạn mức cao hơn. Bạn có thể lựa chọn trong số các gói Premium được thiết kế dành riêng cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn.

Bạn có thể thanh toán an toàn bằng thẻ tín dụng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để bao quát các phương thức thanh toán khác trong tương lai.

Có. Bạn có thể nâng cấp hoặc chuyển gói Premium xuống gói thấp hơn bất cứ khi nào bạn muốn.

Có. Bạn có thể làm theo các bước này để quản lý gói đăng ký của mình: Cài Đặt > Gói Đăng Ký > Quản Lý

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn có thể đặt câu hỏi trong mục “Liên Hệ Với Chúng Tôi” ở trang “Khác” hoặc bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ support@getcontact.com