Gói dịch vụ và Biểu giá

Chọn biểu giá phù hợp với bạn nhất!

Gói Premium

Getcontact Premium

Tìm hiểu xem ai đã xem thẻ của bạn.

$7.99/tháng
BẮT ĐẦU
 • Loại bỏ quảng cáo
 • Tìm hiểu những ai đã xem tag của bạn
 • 3 tháng thống kê đối với Hồ sơ và Tìm kiếm
 • Thêm huy hiệu Premium vào hồ sơ của bạn
Getcontact Premium theo năm

Hưởng mức giảm giá lớn bằng cách thanh toán theo năm.

$5.51/tháng

tổng cộng: $67.00

giảm giá %31
BẮT ĐẦU
 • Loại bỏ quảng cáo
 • Tìm hiểu những ai đã xem tag của bạn
 • 3 tháng thống kê đối với Hồ sơ và Tìm kiếm
 • Thêm huy hiệu Premium vào hồ sơ của bạn

Biểu giá

Chọn biểu giá theo nhu cầu tìm kiếm hằng tháng của bạn.

Biểu giá 1
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 100 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 10 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 10 / buwan
$15.80/tháng
Biểu giá 2
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 200 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 20 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 20 / buwan
$28.70/tháng
Biểu giá 3
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 300 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 30 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 30 / buwan
$39.99/tháng
Biểu giá 4
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 500 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 50 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 50 / buwan
$60.99/tháng
Biểu giá 5
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 700 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 70 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 70 / buwan
$73.99/tháng
Biểu giá 6
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 1000 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 100 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 100 / buwan
$96.49/tháng
Tarifa 7
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 1500 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 150 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 150 / buwan
$135.09/tháng
Biểu giá 8
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 2000 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 200 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 200 / buwan
$170.49/tháng
Biểu giá 9
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 2500 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 250 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 250 / buwan
$202.49/tháng
Biểu giá 10
GIỚI HẠN HẰNG THÁNG
 • Naghahanap: 3000 / buwan
 • Pag-view ng Tag: 300 / buwan
 • Naghahanap ng Mga Trust Score: 300 / buwan
$230.69/tháng

Hỗ trợ API

Tích hợp dịch vụ Getcontact vào công việc kinh doanh của bạn với hỗ trợ API.
 • Xác định số: $0.12 cho mỗi tìm kiếm
 • Xem thẻ: $0,25 cho mỗi tìm kiếm
 • Điểm tin cậy: $0.20 cho mỗi tìm kiếm

Bạn có muốn dùng một phiên bản mang tính cá nhân hơn của Getcontact không?

Bạn có thể tiếp tục sử dụng phiên bản cơ bản của Getcontact.

Bạn có câu hỏi nào không?

Gói Premium sẽ cho phép bạn sử dụng một số tính năng của Getcontact có hạn mức cao hơn. Bạn có thể lựa chọn trong số các gói Premium được thiết kế dành riêng cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn.

Bạn có thể thanh toán an toàn bằng thẻ tín dụng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để bao quát các phương thức thanh toán khác trong tương lai.

Có. Bạn có thể nâng cấp hoặc chuyển gói Premium xuống gói thấp hơn bất cứ khi nào bạn muốn.

Có. Bạn có thể làm theo các bước này để quản lý gói đăng ký của mình: Cài Đặt > Gói Đăng Ký > Quản Lý

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn có thể đặt câu hỏi trong mục “Liên Hệ Với Chúng Tôi” ở trang “Khác” hoặc bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ support@getcontact.com